Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.DECORRES.PL

Utworzony 20.05.2024 (ostatnia modyfikacja 19.06.2024)

Regulamin serwisu Decorres

 1. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem serwisu Decorres jest firma Ultra Brand Mateusz Kud z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Mikołaja Reja 13, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod numerem NIP: 8133466196, REGON: 368718583.
 2. Kontakt z właścicielem serwisu jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@decorres.pl oraz numerem telefonu: +48 575 039 465.
 3. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Decorres, składania zamówień na produkty dostępne w serwisie, dostarczania zamówionych produktów oraz zasady reklamacji i zwrotów.
 1. Definicje
 1. Sprzedawca – Ultra Brand Mateusz Kud, ulica Mikołaja Reja 13, 35-210 Rzeszów, NIP: 8133466196, REGON: 368718583, zwana dalej Decorres.
 2. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu Decorres.
 3. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem http://www.decorres.pl/.
 4. Produkty – wszystkie produkty dostępne w ofercie serwisu Decorres.

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z serwisu Decorres jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Dostęp do Internetu,
  • Przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 1. Składanie zamówień
 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.decorres.pl/.
 2. Składanie zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  • wyboru zamawianych produktów,
  • podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia,
  • dokonania płatności.
 1. Płatności
 1. Klient może dokonać płatności za zamówione produkty za pomocą dostępnych metod płatności określonych w serwisie Decorres.
 2. Ceny produktów podane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 1. Realizacja zamówień
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedawcy.
 2. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności produktów i wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.
 3. Dostawa produktów odbywa się na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich.

VII. Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad fizycznych zamówionych produktów.
 2. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@decorres.pl.
 3. Zwroty produktów mogą być dokonane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Klienta, pod warunkiem, że produkty są nieużywane i znajdują się w oryginalnym opakowaniu.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Ultra Brand Mateusz Kud.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz prowadzenia konta w serwisie Decorres.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej serwisu.
 2. Decorres zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

Utworzony 20.05.2024 (ostatnia modyfikacja 19.06.2024)